userfiles/top/d090c10c-d513-4932-ac35-3a768098528f1.gif

AFI Development

AFI Development הינה אחת החברות המובילות כיום ברוסיה ובחבר המדינות בתחום פיתוח נדל"ן.

החברה, שנוסדה בשנת 2001, הינה חברת בת ציבורית של קבוצת אפריקה ישראל. בחודש מאי 2007 הצטרפה החברה בהצלחה ל- Main Market בבורסה של לונדון ובחודש יולי 2010 זכתה לסטאטוס רישום פרמיום (Premium Listing) מרשות ניירות הערך הבריטית. AFI Development מתמקדת בפיתוח של מיזמי נדל"ן מסחריים ומיזמי נדל"ן למגורים באיכות גבוהה בכל רחבי רוסיה, כאשר מוסקבה מהווה את שוק היעד העיקרי שלה. אחד הפרויקטים העיקריים של החברה הינו  AFIMALL City – אחד ממרכזי הקניות הגדולים ביותר ברוסיה (ובאירופה), הממוקם בלב "Moscow City International Business Center" – אזור העסקים החדש והמודרני של מוסקבה.  

ההנהלה המנוסה של  AFI Development, שהינה בעלת ידע רב וניסיון תפעולי  עשיר ומוכח  בשוק הרוסי, שואפת לשמירת תיק נכסים מגוון, והפעלה סלקטיבית של פרויקטים חדשים מתוך הנכסים הקיימים, תוך כדי מוכנות  לתת מענה לביקושים בעיתוי הנכון.

פרוייקטים ומיזמי נדל"ן:
פיתוח מרכז פניות ופנאי - AFIMall City (קניון)
פיתוח קומפלקס משרדים ומגורים - Four Winds
מרכז נדל"ן מלון, מגורים ומשרדים - Aquamarine


חברת בת תפעולית ראשית ברוסיה:
טל: 7-495-796-9988+

הנהלת החברה