userfiles/top/43fa1d60-dc1a-434f-b69f-84e6a3fad9ff1.gif

פלורידה

אפריקה ישראל להשקעות  מתמחה בהקמת וניהול פרוייקטים למגורים, משרדים וקמעונעות .