userFiles/cd3478f5-3ff3-451b-8a85-499179e031a8.jpg

דניה סיבוס

דניה סיבוס הינה חברת בנייה מהמובילות והאיכותיות בענף הבנייה בישראל, והיא פועלת גם ברחבי רוסיה ורומניה.
לחברה יכולות ביצוע וניהול הנדסי מעולות, והקימה עד היום עשרות שכונות מגורים בסטנדרט איכות ופיתוח גבוה ביותר - המספקות איכות חיים ברמה גבוהה לכל דייריהן. 

בנוסף, התמחתה החברה בסלילת כבישים, בניית גשרים, הקמת מחלפים, כריית מנהרות, ופיתוח תשתיות - תוך שמירה על ערכי הטבע והנוף. גישה מקצועית ואיכותית זו, מהווה עבור החברה מקור גאווה והערכה.  

חברת דניה סיבוס הינה הזרוע הביצועית של החברה לנושא הבנייה והתשתיות וביצוע פרויקטי BOT.

ליצירת קשר: 
טל: 03-5383838