userfiles/top/2f1649f1-885e-47fd-9c0e-b295e3e8b7be.gif

דוחות כספיים

תקופת הדו"ח תיאור עסקי התאגיד דוח" דריקטוריון דו"ח כספי מאוחד דו"ח כספי נפרד מידע נוסף שאלון ממשל תאגידי
שנתי 2018 תיאור עסקי תאגיד דוח דריקטוריון דוח כספי מאוחד דוח כספי סולו מידע נוסף
שנתי 2017 תיאור עסקי תאגיד דוח דריקטוריון דוח כספי מאוחד דוח כספי סולו מידע נוסף
שנתי 2016 תיאור עסקי תאגיד דוח דריקטוריון דוח כספי מאוחד דוח כספי סולו מידע נוסף
שנתי 2015 תיאור עסקי תאגיד דוח דריקטוריון דוח כספי מאוחד דוח כספי סולו מידע נוסף
שנתי 2014 תיאור עסקי תאגיד דוח דריקטוריון דוח כספי מאוחד דוח כספי סולו מידע נוסף
שנתי 2013 תיאור עסקי תאגיד דוח דריקטוריון דוח כספי מאוחד דוח כספי סולו מידע נוסף
שנתי 2012 תיאור עסקי תאגיד דוח דריקטוריון דוח כספי מאוחד דוח כספי סולו מידע נוסף שאלון ממשל תאגידי
שנתי 2011 תיאור עסקי תאגיד דוח דריקטוריון דוח כספי מאוחד דוח כספי סולו מידע נוסף  
שנתי 2010 תיאור עסקי תאגיד דוח דריקטוריון דוח כספי מאוחד דוח כספי סולו מידע נוסף  
שנתי 2009 תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד   תיאור עסקי תאגיד  
שנתי 2008 תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד   תיאור עסקי תאגיד  
שנתי 2007 תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד   תיאור עסקי תאגיד  
שנתי 2006 תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד   תיאור עסקי תאגיד  
שנתי 2005 תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד   תיאור עסקי תאגיד  
שנתי 2004 תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד תיאור עסקי תאגיד   תיאור עסקי תאגיד