הודעות לעיתונות

אפריקה ישראל השלימה בהצלחה גיוס של 214 מ' ש"ח

06⁄05⁄2012

אפריקה ישראל השקעות השלימה בהצלחה מלאה הנפקת זכויות לציבור וגייסה סך כולל של כ- 214 מיליון ₪.

102 מיליון ₪ התקבלו מבעל השליטה לב לבייב ו- 112 מיליון ₪ נוספים התקבלו מציבור המשקיעים.

איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל:  "זו שנה שנייה ברציפות בה תוצאות הנפקת הזכויות מצביעות על הבעת אמון מלאה של ציבור המשקיעים בחברה, בפוטנציאל ובעתידה העסקי. ההנפקה המוצלחת מאפשרת חיזוק נוסף של מבנה ההון העצמי של החברה אשר עמד בסוף 2011 על כ- 4.5 מיליארד ₪ וזאת בהמשך לביסוס איתנותה הפיננסית של החברה לצד השבחת ערכה לטובת כל בעלי המניות של החברה."

אפריקה ישראל השקעות דיווחה היום (יום ראשון 6 במאי 2012) את תוצאות הנפקת המניות שביצעה בדרך של זכויות.
עד ליום האחרון לניצול הזכויות התקבלו בידי החברה הודעות לניצול זכויות המהוות כ- 99% מסך המניות שהוצעו בהנפקת הזכויות כך שסך הגיוס הסתכם בכ- 214 מיליון ש"ח. 102 מיליון ₪ התקבלו מבעל השליטה, לב לבייב כפי שהתחייב במסגרת הסדר, היתרה בסך 112 מיליון ₪ התקבלה מידי ציבור המשקיעים.

 

חזרה לרשימת כל החדשות חזרה לרשימת כל החדשות