הודעות לעיתונות

(29⁄8⁄13) אפריקה ישראל השקעות מדווחת על תוצאות הרבעון השני

29⁄08⁄2013

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השני בכ- 374 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ- 771 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

ההפסד המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ברבעון בכ- 48 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ- 724 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 78 מיליון ₪ בהון המיוחס לבעלים של החברה ברבעון השני של השנה מ-3.6 לכ- 3.7 מיליארד ₪ (כ- 21 ₪ למניה).

  • יתרות הנזילות של החברה (סולו מורחב) הסתכמו ביום 30 ביוני 2013 בכ- 133 מיליון ₪. וזאת, לאחר שהחברה פרעה מתחילת השנה קרן וריבית בהיקף של כ-900 מיליון ₪ ובמצטבר כ-2.9 מיליארד ₪ בשלוש השנים האחרונות, כל זאת בגין שירות חוב למחזיקי האג"ח, הבנקים וחוב תאגידי של חברה בת בשליטה מלאה.
  • החברה השלימה במהלך הרבעון בהצלחה הנפקת מניות לציבור בדרך של זכויות וגייסה סך כולל של כ- 217 מיליון ₪ מתוכם 104 מיליון ₪ התקבלו מבעל השליטה לב לבייב וכ- 113 מיליון ₪ נוספים מציבור המשקיעים.
  • במהלך המחצית הראשונה של שנת 2013 נוספו לקניון אפימול במוסקבה למעלה מ-40 שוכרים חדשים. כתוצאה מהשכרת השטחים עלה שיעור התפוסה ביום 30 ליוני 2013 ל-83% בהשוואה ל- 81% לסוף הרבעון הראשון ו-77% לסוף שנת 2012.
  • השיפור התפעולי של הקניון ניכר בעליית ההכנסות וה- NOI במהלך ששת החודשים הראשונים של שנת 2013. בששת החודשים הראשונים של שנת 2013 גדל ה- NOI של הקניון בכ-19% והסתכם בכ-31.3 מיליון דולר לעומת כ- 26.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.
  • עיריית מוסקבה ממשיכה בעבודות להקמת תחנת מטרו חדשה, אשר תאפשר גישה ישירה לקניון אפי מול מהאזור המזרחי וכן, מהאזור הצפון מערבי של העיר. על פי המידע הרשמי שמפורסם על ידי העירייה התחנה החדשה צפויה להתחיל לפעול עד סוף שנת 2013 ובכך, לתרום להמשך שיפור דרכי הגישה לקניון.
  • החברה פועלת להשלמתם של שתי עסקאות למכירת נכסים בארה"ב תמורת סך כולל של כ- 75 מיליון דולר.


אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "אנו מסכמים רבעון טוב עבור אפריקה ישראל בו אנו עדים להמשך ההתקדמות בייזום ופיתוח פרויקטים נבחרים בישראל, מזרח אירופה ומוסקבה,  אשר יהוו את מנועי הצמיחה העתידיים של הקבוצה עם השלמתם. חברות הבת בקבוצה דיווחו הרבעון על תוצאות טובות המעידות על המשך מגמת השיפור בפעילותן. חברת אפריקה נכסים השלימה את הקמתו של בניין נוסף בפארק המדע בנס ציונה והיא מצפה לסיים את הקמתו של הקניון חדש בעיר פלויישט ברומניה (המרוחקת כ-55 ק"מ מבוקרשט הבירה) בתוך שבועות ספורים. בנוסף, החלה החברה בהקמתם של 2 בניני משרדים נוספים בבוקרשט במתחם קניון קוטרוצ'ן לצד קידום תכניות לבנייתם של בניינים 4 ו-5 במתחם. אפי פיתוח החלה את בנייתו של פרויקט אודינבורג (אודינצובה) הכולל אלפי יחידות דיור. בנוסף, מקדמת החברה מספר פרויקטי משרדים ומסחר בטברסקיה. דניה סיבוס הגדילה משמעותית את צבר ההזמנות במספר הפרויקטים בארץ ובעולם ואפריקה ישראל מגורים, הממשיכה לנצל את יתרות המזומנים הגבוהות שלרשותה לטובת המשך הצמיחה, צפויה בהמשך השנה להוציא לדרך 4 פרויקטים הכוללים כ-400 יח"ד בת"א, פ"ת, נצר סירני ור"ג. במגזר התעשייה והקמעונאות אפי תעשיות מקדמת את הטמעת חברות הפלדה והברזל לבניין שרכשה לאחרונה. בחודשים הקרובים מתעתדת קבוצת נגב לחנוך את מפעל הייצור החדש בירוחם שישלש את היקף הייצוא. ומלבד לתרומה הכלכלית לחברה יספק מאות מקומות עבודה לתושבי ירוחם והסביבה. חרף הסביבה העסקית המאתגרת בשווקים בהם אנו פועלים, מובילות השוק והניסיון הרב אותם צברה אפריקה ישראל במהלך השנים, הם אלה המאפשרים לה להמשיך ליזום, לאתר ולפתח פרויקטים חדשים, אשר יתרמו להשבחת ערכה של הקבוצה והגדלת תזרים המזומנים שיעמוד לרשותה בשנים הקרובות".

קבוצת אפריקה ישראל מדווחת היום (יום שלישי 27 באוגוסט 2013) על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2013.

ההפסד המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ברבעון בכ- 48 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ- 724 מיליון ₪   ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד המיוחס לבעלים של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 121 מיליון ₪  לעומת הפסד של כ- 716 מיליון ₪   בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח מהשכרה והפעלת נכסים גדל ברבעון בכ- 12% והסתכם בכ- 145 מיליון ₪ לעומת רווח של כ- 129 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מהשכרה והפעלת נכסים במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 273 מיליון ₪  לעומת רווח של כ- 254 מיליון ברבעון בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהמשך השיפורים בביצועים של קניון אפימול במוסקבה יחד עם איחוד לראשונה של הכנסות השכירות של אפי אירופה בגרמניה בשנת 2013.
הרווח מפעילות התעשייה צמח ברבעון בכ- 22% והסתכם בכ- 44 מיליון ₪ לעומת רווח של כ- 36 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מפעילות התעשייה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 79 מיליון ₪ לעומת כ- 77 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווחיות, אשר נרשם בעיקר ברבעון השני של השנה נובע בעיקר מתחום הפלדה בישראל וזאת כתוצאה מהתייעלות ומשיפור תהליכים, למרות מחירי מכירה ממוצעים נמוכים יותר וכמויות נמכרות נמוכות יותר לעומת אשתקד. 

ההפסד מחברות כלולות הסתכם ברבעון בכ- 13 מיליון ₪   לעומת רווח של כ- 120 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד מחברות כלולות הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ- 26 מיליון ₪ לעומת רווח של כ- 72 מיליון ₪  בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון המיוחס לבעלים של החברה ליום 30 ביוני 2013 עלה מרבעון קודם בכ- 78 מיליון ₪ והסתכם בכ- 3,659 מיליון ₪ (כ- 21 ₪  למניה). ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכם בכ- 3,768 מיליון ₪.הקיטון בהון מתחילת השנה נובע מההפסד המיוחס לבעלים במחצית הראשונה של השנה בסך של כ- 121 מיליון ₪  יחד עם קרן הון בחובה בסך של כ- 203 מיליון ₪ בגין הפרשי תרגום הנובעים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ (בעיקר בשל החלשות האירו הדולר ורובל מול השקל במחצית הראשונה של שנת 2013). הקיטון בהון קוזז בחלקו מהנפקת הזכויות המוצלחת בהיקף של כ- 217 מיליון ₪ אשר הושלמה בחודש מאי 2013.

יתרת הנדל"ן להשקעה נותרה ללא שינוי מרבעון קודם והסתכמה ליום 30 ביוני 2013 בכ- 11 מיליארד ₪, יתרת נדל"ן להשקעה בהקמה הסתכמה בסך של כ-3 מיליארד ₪, יתרת מלאי הבניינים למכירה (פרויקטים למגורים) הסתכמה בכ- 1.8 מיליארד ₪ ויתרת מלאי הקרקעות של החברה הסתכמה בסך של כ- 1.8 מיליארד ₪. 

יתרות הנזילות של החברה (סולו מורחב) הסתכמו ביום 30 ביוני 2013 בכ- 133 מיליון ₪. וזאת, לאחר שהחברה פרעה מתחילת השנה קרן וריבית בהיקף של כ-900 מיליון ₪ ובמצטבר כ-2.9 מיליארד ₪ בשלוש השנים האחרונות, כל זאת בגין שירות חוב למחזיקי האג"ח, הבנקים וחוב תאגידי של חברה בת בשליטה מלאה.

 

חזרה לרשימת כל החדשות חזרה לרשימת כל החדשות