userfiles/top/2f1649f1-885e-47fd-9c0e-b295e3e8b7be.gif

נתוני מסחר

לקבלת מידע נוסף, לחצו על הקישורים.
 
Click here for more information
Click here for more information

חברות בנות:

אפריקה ישראל נכסים
Click here for more information
 
אפריקה ישראל מגורים
Click here for more information
 
דניה סיבוס
 Click here for more information
 
אפריקה ישראל תעשיות
 Click here for more information
 
נגב קרמיקה
 Click here for more information