userfiles/top/43fa1d60-dc1a-434f-b69f-84e6a3fad9ff1.gif

AFI USA

החברה נוסדה ב2002- ומרכזת את פעילות הקבוצה בארה"ב. היא מתמקדת בפרויקטי מגורים יוקרתיים ונדל"ן מניב. לחברה זכויות בבניין ה"טיימס סקוור" וב"מגדל השעון" בניו יורק. כמו-כן, היא פעילה במיאמי ובערים נוספות.

פרוייקטים ומיזמי נדל"ן:
נכסים בניו יורק
נכסים בפלורידה
נכסים בקליפורניה


ליצירת קשר: 
טל: 1-212-2051400+